28-07-2014 Wateroverlast na hevige regenval in Boskoop

Boskoop - Maandag viel er in Boskoop circa 110 millimeter regen. Dat zorgde op veel plaatsen voor overlast. Bij een school aan de Snijdelwijklaan kwam het water over een dijk heen. Brandweerlieden uit Benthuizen en Moordrecht hebben zandzakken gevuld en neergelegd om de dijk te verzwaren. Ook op andere locaties was er hinder van de vele neerslag. Diverse straten en paden waren ondergelopen. Later in de middag begon het waterpeil te dalen. Veel particulieren hebben schade door ondergelopen kelders en garageboxen.